Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Over Specialisatiecursus 2021/2022 - opleiding verlichtingsdeskundige

Specialisatiecursus 2021/2022 - opleiding verlichtingsdeskundige

Specialisatiecursus 2021/2022 - opleiding verlichtingsdeskundige  (met optie tot KU Leuven getuigschrift)

Een initiatief van KU Leuven / Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen

Programma

Het programma bestaat uit drie modules. Elke module omvat een aantal sessies. In totaal zijn er 19 sessies, verdeeld over twee semesters; in totaal komt dit neer op 101 contacturen.

 • Module 1: Ken je Klassiekers – Ken je Basis (9 sessies - 44u)
 • Module 2: Verlichtingsontwerp (9 sessies - 42u)
 • Module 3: Opdracht in groep + presentatie – Doel: KU Leuven getuigschrift Verlichtingsdeskundige (15u)

De opleiding start op maandag 06 september 2021 om 13.30u en loopt tot eind mei 2022 (groepswerk in juni en examenmoment in overleg met de cursisten voor het behalen van het KU Leuven getuigschrift). De sessies vinden meestal plaats op maandagnamiddag tussen 13.30u en 19.00u en worden opgesplitst in drie leseenheden van 1u30, met daartussen een koffiepauze en een broodjeslunch. Voor bepaalde sessies wordt een volledige dag gereserveerd van 9.30u tot 16.30u met een totaal van 6 lesuren en een broodjeslunch. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties. Bij bedrijfsbezoeken kunnen de aanvangs- en eindtijden en dus de totale duur van het bezoek variëren. Er worden 2 dagen ingepland als inhaalmoment (enkel indien van toepassing): 10/01/2022 en 30/05/2022. Het programma werd opgemaakt onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

U vindt hier de download van het programma met de volledige agenda.

De meeste lesgevers maken deel uit van de onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven of zijn betrokken bij de werking van Groen Licht Vlaanderen vzw

Doelgroep

De cursus richt zich tot architecten, ontwerpers, productontwikkelaars, voorschrijvers, installateurs, verkopers en gebruikers van verlichtingsinstallaties en randapparatuur, alsook energie-, milieu- en preventieadviseurs, gebouwbeheerders, Facility Managers, EPB deskundigen en verslaggevers. Iedereen binnen de waardeketen die professioneel actief is met verlichting heeft dus baat bij het volgen van deze tweejaarlijks georganiseerde opleiding. De klemtoon ligt op binnenverlichting, maar buitenverlichting en noodverlichting komen ook aan bod. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden, maar deze specialisatieopleiding richt zich vooral tot houders van een Professionele Bachelor of een Master diploma.   

Randvoorwaarden

 • Module 1 kan afzonderlijk worden gevolgd.
 • Module 2 kan enkel gevolgd worden in combinatie met module 1.
 • Module 3 (enkel na modules 1 + 2) omvat het uitvoeren van een opdracht in groep en heeft als doel het behalen van het KU Leuven getuigschrift 'Verlichtingskundige' 

Zonder getuigschrift

Elke cursist die regelmatig de sessies van modules 1 en 2 heeft bijgewoond, ontvangt na afloop een attest van deelname met vermelding van de bijgewoonde sessies (% aanwezigheid). Cursisten die sessies DIALux evo gevolgd hebben krijgen een attest van DIAL. Lesgever Wouter Ryckaert is officiële DIALux evo trainer in Vlaanderen.

Met getuigschrift

De cursist die alle modules op regelmatige basis gevolgd heeft (minimale aanwezigheidsratio van 80%), en tevens de opdracht (eindwerk) via groepswerk succesvol heeft afgerond, krijgt nadien ook de mogelijkheid een examen af te leggen. Indien de cursist als KU Leuven student was ingeschreven levert dat bij een succesvol examen het KU Leuven getuigschrift 'Verlichtingsdeskundige' op. Het beoordelingsreglement staat gepubliceerd op de website van KU Leuven Permanente vorming bij Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

Inschrijvingsgeld

De cursus is modulair opgebouwd. Het inschrijvingsgeld bedraagt:

Module 1 Volledige cursus zonder getuigschrift
Volledige cursus met getuigschrift
Inschrijvingsgeld € 1.800 € 3.000 € 3.250 (+ €113,20 inschrijving KU Leuven)

In de prijs (vrij van BTW) zijn begrepen: deelname aan de sessies, digitale cursusteksten en/of hand-outs en catering. Verplaatsingen bij bedrijfsbezoeken zijn niet inbegrepen.

Betaling via KMO-portefeuille wordt geaccepteerd (zie verder).

Tevens worden volgende kortingen gehanteerd:

 • 10% korting (vanaf 3 personen ingeschreven vanuit eenzelfde bedrijf)
 • 15% korting (als lid van Groen Licht Vlaanderen)
 • 20% korting (als lid Groen Licht Vlaanderen en meer dan 2 personen ingeschreven)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure

Inrichters

De Specialisatiecursus Verlichting - opleiding Verlichtingsdeskundige wordt ingericht in een samenwerking tussen het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen. De meeste sessies van de Specialisatiecursus Verlichting gaan door op de Technologiecampus Gent van KU Leuven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent. De praktijksessies gaan door in het Laboratorium voor Lichttechnologie, op hetzelfde adres. Op de campus zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Meer informatie over de bereikbaarheid van de Technologiecampus Gent is terug te vinden op de website: http://iiw.kuleuven.be/gent/contactenadvies

Wanneer men zich inschrijft voor deze opleiding wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om de alumni verder te benaderen alsook om u op de hoogte te brengen van toekomstige verlichting gerelateerde opleidingen en evenementen. De organisatoren deelt delen geen informatie met derden binnen of buiten de KU Leuven of buiten vzw Groen Licht Vlaanderen tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd. Elke cursist heeft het recht om via de geëigende procedure van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen inzage, correctie en in voorkomend geval het wissen van gegevens aan te vragen.

De opleiding is als permanente vorming opgenomen in de agenda KU Leuven.

KU Leuven_LvL_GLV.jpg

Programma van Specialisatiecursus 2021 - opleiding verlichtingsdeskundige

Dag 1, maandag 6 september
13:30 - 19:00 Module 1 - les 1: Introductie - Verlichting op de werkplek Door Wouter Ryckaert
Dag 2, maandag 20 september
9:30 - 17:00 Module 1 - les 2: Ken je klassiekers: basisgrootheden verlichting Door Wouter Ryckaert
Dag 3, maandag 4 oktober
13:30 - 19:00 Module 1 - les 3: Kleur (be)kennen – deel 1 Door Frédéric Leloup
Dag 4, maandag 18 oktober
13:30 - 19:00 Module 1 - les 4: Kleur (be)kennen – deel 2 + meten van licht (theorie) Door Frédéric Leloup
Dag 5, maandag 25 oktober
13:00 - 17:00 Module 1 - les 5: Bezoek aan Lighting Application Centre (LAC) – High Tech Campus Eindhoven
Dag 6, maandag 8 november
13:30 - 19:00 Module 1 - les 6: Meten van licht en kleur. Praktijk 1 Door Frédéric Leloup, Jan Audenaert
Dag 7, maandag 22 november
13:30 - 19:00 Module 1 - les 7: Meten van licht en kleur. Praktijk 2 Door Frédéric Leloup, Jan Audenaert
Dag 8, maandag 6 december
13:30 - 19:00 Module 1 - les 8: Licht, visueel comfort en welzijn, Wat is Human Centric Lighting? Door Wouter Ryckaert, Lard Vanobbergen, Roel Daneels
Dag 9, maandag 20 december
10:00 - 16:30 Module 1 - les 9: Let’s use leds! Led basics + randapparatuur (toepassen) Door Jan Van Riel
Dag 10, maandag 17 januari
9:30 - 17:00 Optioneel : Elektriciteit (voor alle deelnemers M1 en/of 2) Door Wouter Ryckaert
Dag 11, maandag 31 januari
13:30 - 19:00 Module 2 - les 1: Lichtregelsystemen, daglicht en zonwering binnen een ‘Verlichting 360°’ aanpak Door Wouter Wissink, Bertrand Deroisy
Dag 12, maandag 14 februari
13:30 - 19:00 Module 2 - les 2: Basis DALI (+ KNX gateway + casambi en GBS Door Cédric Genbrugge
Dag 13, maandag 21 februari
10:00 - 16:30 Module 2 - les 3: Binnenverlichting – Functioneel ontwerp en DIALux evo (dag 1) Door Laurens Van de Perre
Dag 14, maandag 7 maart
10:00 - 16:30 Module 2 - les 4: Binnenverlichting – Functioneel ontwerp en DIALux evo (dag 2) Door Laurens Van de Perre
Dag 15, maandag 21 maart
15:00 - 21:00 Module 2 - les 5: Buitenverlichting – incl. geleide stadswandeling ‘stadsverlichting Gent’ Door Tom Heymans
Dag 16, maandag 28 maart
13:30 - 19:00 Module 2 - les 6: Conceptueel lichtontwerp, methodiek en praktijkvoorbeelden Door Sabine De Schutter
Dag 17, maandag 25 april
13:00 - 17:00 Module 2 - les 7: Noodverlichting – Bezoek aan Etap Lichtpaviljoen LIPA, Malle
Dag 18, maandag 9 mei
13:30 - 19:00 Module 2 - les 8: Geconnecteerde verlichting en nieuwe tendensen in verlichting Door Rik Vereecken
Dag 19, maandag 23 mei
13:30 - 19:00 Module 2 - les 9: Verlichting – Regelgeving en normalisatie Door Catherine Lootens
Dag 20, maandag 20 juni
10:00 - 17:00 Module 3 - les 1 : Opdracht in groep Door Catherine Lootens, Wouter Ryckaert

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

De cursisten dienen zichzelf inschrijven. Bij problemen: neem contact op met Catherine Lootens via +32(0)92658713 of info@groenlichtvlaanderen.be

Volgende kortingen zijn van toepassing:

 • 10% korting (vanaf 3 personen ingeschreven vanuit eenzelfde bedrijf)
 • 15% korting (als lid van Groen Licht Vlaanderen)
 • 20% korting (als lid Groen Licht Vlaanderen en meer dan 2 personen ingeschreven)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure.

Deel met anderen

Sluiten