Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Bestuur vzw Groen Licht Vlaanderen

Leden Bestuursorgaan

Voorzitter


Marc De Taevernier (Angoma) 

Coördinator&Penningmeester


Wouter Ryckaert 
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie

Secretaris


Catherine Lootens 
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie

Ondervoorzitter


Jan Van Riel (Trilux) 

Overige leden Bestuursorgaan

Peter D'Herdt 2_LR (2).jpg
Peter D'Herdt
Buildwise - Labo Duurzame en Circulaire Installatie (DUCI)

Leden Algemene Vergadering

Binnen de Algemene Vergadering vaardigt KU Leuven 4 vertegenwoordigers af, WTCB en Studiebureau Boydens elk 1 vertegenwoordiger. Daarnaast zijn 3 er ook 3 natuurlijke personenen effectief lid.

KU Leuven


Wouter Ryckaert (penningmeester - coördinator van de vzw)
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie
Wouter.Ryckaert@groenlichtvlaanderen.be


Catherine Lootens (secretaris - clustermanager)
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie
Catherine.Lootens@groenlichtvlaanderen.be


Frédéric Leloup
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie
Frederic.Leloup@kuleuven.be


Peter Hanselaer
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie
Peter.Hanselaer@kuleuven.be

WTCB

Peter D'Herdt 2_LR (2).jpg
Peter D'Herdt (lid Bestuursorgaan)
WTCB - Labo DUCI
Peter.Dherdt@bbri.be

Studiebureau Boydens


Dirk Boydens
Dirkb@boydens.be

Natuurlijke personen


Marc De Taevernier (Angoma) - Lid Raad van Bestuur - voorzitter vzw
mdt@angoma.be


Jan Van Riel (Trilux) - Lid Raad van Bestuur - Ondervoorzitter vzw
jvanriel@trilux.be


An Moors (Cebeo)
An.Moors@cebeo.be

sigurd de Knijf_Helvar.jpg
Sigurd de knijf (Lighting Controls - Helvar België)
S.deKnijf@helvar.be

Statuten vzw Groen Licht Vlaanderen

Download hier de statuten (versie van 6 maart 2020). Het intern reglement van de vzw kan opgevraagd worden bij het secretariaat.

Sluiten