Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Waarvoor staat Groen Licht Vlaanderen?

Groen Licht Vlaanderen vzw is een verlichtingscluster van meer dan 80 aangesloten organisaties. De vereniging is erkend door de Vlaamse Overheid (VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen) als een cluster rond integratieve en geconnecteerde verlichting.

Groen Licht Vlaanderen wil samen met haar steunende leden:

 • een neutraal aanspreekpunt zijn voor organisaties en doorverwijzen naar externe partners waar wenselijk; neutraal advies en metingen op maat
 • kwalitatief hoogstaande opleidingen en studiedagen inrichten voor werknemers uit de verlichtingssector. De nood naar neutrale opleidingen is dan ook groot binnen de sector. Ook willen we ontmoetingsmomenten faciliteren tussen bedrijven onderling als met de ganse waardeketen (b.v. de LICHTdag).
 • gemeenschappelijke noden en opportuniteiten detecteren; innovatie / vernieuwing van de sector versnellen via collectieve acties zoals demonstratieprojecten, lezingen, visieteksten,… Zo initieerden we reeds tal van vraag gedreven (demonstratie)projecten die nuttig zijn voor de ganse sector. Voorbeelden zijn projecten rond Human Centric Lighting, Daglichtregelsystemen,…
 • cocreatie realiseren met stakeholders; innovatieve concepten uitdragen en op basis hiervan verbindingen met leden en stakeholders aangaan. Groen Licht Vlaanderen heeft samenwerkingen met aanpalende organisaties zoals met AINB, Buildwise, Volta, NAV, Pixii, OVED, Good Light Group, …
 • als contactpunt fungeren naar overheden en organisaties toe. De overheid vraagt regelmatig advies om bv. REG-premie en/of ecologiepremie bij te sturen.
 • ijveren voor visueel comfortabele verlichting waarbij de gebruiker centraal staat. Daarvoor is er nood aan een organisatie die de verlichtingssector ondersteunt en verenigt.
 • de verlichtingscluster vertegenwoordigen in binnen- en buitenland. Groen Licht Vlaanderen is lid van ELCA, de European Lighting Cluster Alliance en heeft een nauwe samenwerking met NSVV (NL) en IBE-BIV (BE).

Wordt uw onderneming ook lid van verlichtingscluster Groen Licht Vlaanderen?

De voordelen:

 • Neutraal advies exclusief voor leden van vzw Groen Licht Vlaanderen
 • tot 20% korting op opleidingen georganiseerd door vzw Groen Licht Vlaanderen
 • 10% korting op metingen binnen het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven Technologiecampus Gent
 • Netwerking met andere bedrijven, stakeholders en kenniscentra.
 • Gratis toegang voor 2 werknemers voor de LICHTdag
 • Maandelijkse gratis online bijeenkomsten: LICHTpuntjes
 • Toegang tot evenementen exclusief voor leden
 • Vermelding van de steunende leden bij presentaties/opleidingen die wij verzorgen voor derden
 • Mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen (vaak i.s.m. vakpers)
 • Mogelijkheid tot deelname aan (demonstratie)projecten
 • Je zorgt samen met tientallen anderen dat de verlichtingssector een stem krijgt. Collectief krijgen we zaken gedaan.

Welke organisaties zijn vandaag lid van de verlichtingscluster?

Een voorstelling van de verlichtingscluster vindt u hier.

Wat kost het jaarlijks lidmaatschap?

 • 550€ voor een onderneming met 1 werknemer
 • 1100€ voor een KMO (>1 en <10 werknemers)
 • 1400 voor KMO (>9 en <50 werknemers)
 • 2200€ voor KMO en GO (>49 en <500 werknemers)
 • 2750€ voor GO (> 500 werknemers)

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het ondernemingsnummer van het bedrijf.

Aanvraag lidmaatschap

Organisaties die lid wensen te worden van de verlichtingscluster Groen Licht Vlaanderen vullen hier hun gegevens in. We nemen spoedig contact met jullie op.

Sluiten