Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Inschrijven voor Specialisatiecursus 2021/2022 - opleiding verlichtingsdeskundige

Specialisatiecursus 2021/2022 - opleiding verlichtingsdeskundige

Hulp nodig?

De deelnemers moeten zichzelf in te schrijven. Indien niet mogelijk, neem contact op met Catherine Lootens via +32(0)92658713 of info@groenlichtvlaanderen.be

In de prijs (vrij van BTW) zijn begrepen: deelname aan de sessies, digitale cursusteksten en/of hand-outs en catering. Verplaatsingen bij bedrijfsbezoeken zijn niet inbegrepen. Betaling via KMO-portefeuille wordt geaccepteerd.

Tevens worden volgende kortingen gehanteerd:

  • 10% korting (meer dan 2 personen ingeschreven vanuit eenzelfde bedrijf)
  • 15% korting (als lid van Groen Licht Vlaanderen)
  • 20% korting (als lid Groen Licht Vlaanderen en meer dan 2 personen ingeschreven)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer men zich inschrijft voor dit evenement/deze opleiding wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om u als alumnus verder te benaderen (b.v. via nieuwsbrief van vzw Groen Licht Vlaanderen, typisch 4-6 keer per jaar - uitschrijven kan altijd). De organisatoren (KU Leuven Technologiecampus Gent en vzw Groen Licht Vlaanderen) delen geen informatie met derden binnen of buiten de KU Leuven of buiten vzw Groen Licht Vlaanderen tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd. U heeft het recht om via de geëigende procedure van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen inzage, correctie en in voorkomend geval het wissen van gegevens te vragen.Sluiten