Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Over Opleiding 'Human Centric Lighting' (27/08/2020), Gentbrugge

Opleiding 'Human Centric Lighting' (27/08/2020), Gentbrugge

Voortgezette opleiding - Praktische organisatie en deelnameprijs vindt u onderaan.

Een initiatief van KU Leuven/ Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen i.s.m. Howest.

Naast voeding en beweging heeft ook licht een cruciale impact op de gezondheid van de mens. Binnen “human centric lighting” (HCL) zullen we focussen op hoe licht ten volle kan benut worden om het welzijn te optimaliseren. Deze opleiding geeft een overzicht van de huidige wetenschappelijke stand van zaken over de visuele en niet-visuele effecten van licht op de mens. Bij de niet-visuele effecten hebben we aandacht voor de impact van licht op onze slaap-waak ritme, concentratie en ons emotioneel functioneren. Daarnaast lichten we ook de onderzoeksresultaten van 2 praktijkcases toe en zullen we enkele settings bespreken waarbinnen HCL veelbelovende resultaten heeft, zoals bv. kantoor, nachtwerk, onderwijs en woonzorgcentra.

Naast het theoretische luik zullen we ook toelichten hoe je in de praktijk kan beoordelen of de verlichting voldoet aan HCL standaarden: Wat zijn de lichtparameters waaraan voldaan moet worden, hoe en met welke meettoestellen kunnen we dit beoordelen?  Wat is de nieuwe lichtgrootheid om de niet-visuele effecten van licht te kwantificeren?

Tot slot worden ook enkele praktische tips en tricks meegedeeld over hoe een lichtontwerp tegemoet kan komen aan de huidige kennis over HCL.

Quotes van de cursisten van vorige edities:

 • Nieuwe informatie, heel veel bijgeleerd. Dit moet meer bekend worden.
 • De volledige wetenschappelijke onderbouwing, en daarmee het complete beeld van wat HCL daadwerkelijk is.
 • Verduidelijking van sommige tegenstrijdigheden in de markt.
 • Je krijgt sowieso ‘stof tot nadenken’ mee, los van de ‘zuivere kennis’ die werd bijgebracht.
 • De opleiding had heel wat diepgang. Goede research!
 • Veel nieuwe zaken geleerd!
 • Info vanuit wetenschappelijk oogpunt.
 • Recent onderzoek is degelijk geïntegreerd.

Doelgroep

Voorschrijvers van verlichting (studiebureaus, interieurarchitecten, lichtontwerpers, technische diensten...), preventieadviseurs, arbeidshygiënisten, ergonomen,...

Organisatoren

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de inrichters KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen i.s.m Howest.

Programma van Human Centric Lighting, 27/08/2020 - Gent

Op donderdag 27 augustus:
10:00 - 16:30 Human Centric Lighting Door Eowyn Van de Putte, Sara Kindt

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

De deelnemers dienen zichzelf in te schrijven. Indien niet mogelijk, neem contact op via +32 9 265 87 13 of Catherine.Lootens@kuleuven.be. 

Praktische info

 • Duur: van 10.00u tot 16.30u – er is een broodjeslunch voorzien.
 • Plaats: De Punt, Gentbrugge
 • Maximum aantal deelnemers: 28

Kostprijs: €350 (vrij van BTW), inclusief syllabus en catering. 
Volgende kortingen zijn van toepassing:

 • 15% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen
 • 20% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen en meerdere personen ingeschreven
 • 10% korting bij 3 of meer personen van hetzelfde bedrijf (ook voor niet-leden van vzw Groen Licht Vlaanderen)
 • 30% korting voor leden van de begeleidingsgroep van het Tetra-project 'Human Centric Lighting: hype of toekomst' (niet cummulatief met bovenvermelde kortingen).

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur.

Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Deel met anderen

Sluiten