Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Inschrijven voor Opleiding 'Human Centric Lighting' (27/08/2020), Gentbrugge

Opleiding 'Human Centric Lighting' (27/08/2020), Gentbrugge

Hulp nodig?

De deelnemers dienen zichzelf in te schrijven. Indien niet mogelijk, neem contact op via info@groenlichtvlaanderen.be

Lesgevers: Eowyn Van de Putte (Ku Leuven) & Sara Kindt (Howest)

Locatie: De Punt, Kerkstraat 108 te 9050 Gentbrugge

Contact: eowyn.vandeputte@kuleuven.be of 0472 82 14 56

Kostprijs: €350 (vrij van BTW), inclusief syllabus en catering. 

Volgende kortingen zijn van toepassing:

  • 15% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen
  • 20% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen en meerdere personen ingeschreven
  • 10% korting bij meer dan 2 personen van hetzelfde bedrijf (ook voor niet-leden van vzw Groen Licht Vlaanderen)
  • 30% korting voor leden van de begeleidingsgroep van het Tetra-project 'Human Centric Lighting: hype of toekomst' (niet cummulatief met bovenvermelde kortingen).

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer men zich inschrijft voor dit evenement/deze opleiding wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om u als alumnus verder te benaderen (b.v. via nieuwsbrief van vzw Groen Licht Vlaanderen, typisch 4-6 keer per jaar - uitschrijven kan altijd). De organisatoren (KU Leuven Technologiecampus Gent, vzw Groen Licht Vlaanderen) delen geen informatie met derden binnen of buiten de KU Leuven of buiten vzw Groen Licht Vlaanderen tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd. U heeft het recht om via de geëigende procedure van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen inzage, correctie en in voorkomend geval het wissen van gegevens te vragen.

Sluiten