Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Is bij uw werknemers meer kennis nodig rond verlichting ? Neem dit op in het opleidingsplan!

piqsels.com-id-jrrez (2).jpgdonderdag 09 maart 2023

Individueel opleidingsrecht en jaarlijks opleidingsplan

Wat zegt de arbeidsdeal?


Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks voor 31 maart een opleidingsplan opstellen. Het plan moet opleidingen bepalen gericht op medewerkers die behoren tot risicogroepen zoals de 50+'ers en de werknemers met een beperking.

Daarnaast moet het plan ook opleidingen omvatten om het gebrek aan kandidaten voor knelpuntberoepen in de sector waartoe de werkgever behoort, aan te pakken.

Ook het recht op opleiding werd herzien: tot nu toe was dit recht collectief en bestond het uit een gemiddeld aantal dagen opleiding per voltijdse equivalent, verdeeld in de onderneming. Onder de arbeidsdeal wordt het een individueel recht dat geldt voor elke werknemer.

Wat betekent dit concreet? In een onderneming met minstens 20 werknemers, zal het aantal opleidingsdagen 5 per jaar en per voltijdse werknemer bedragen. Dit quotum van 5 dagen zal effectief gelden vanaf 2024 en 4 dagen bedragen in 2023. Telt de onderneming tussen de 10 en de 20 werknemers, zal dit recht gelijk zijn aan een dag per voltijdse werknemer en per jaar.

(Bron Idewe)

 ---------------------------------------------------

Formeel versus informeel

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten voortaan elk jaar vóór 31 maart een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen. In zo’n plan zijn twee types opleidingen voorzien: 

Formele opleidingen: 

  • Buiten de werkplek 

  • Door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen en stages 

  • Gekenmerkt door een hoge graad van organisatie

Informele opleidingen:

  • Op het werk zelf 

  • Opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk 

  • Gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of groep van leerlingen

Ook digitale opleidingen komen hiervoor in aanmerking. 

(Bron Attentia)

 --------------------------------------------

In die context willen we vanuit Groen Licht Vlaanderen / KU Leuven - Gent hier alvast invulling aan geven. Tussen eind maart en eind juni 2023 worden verschillende interessante opleidingen rond lichttechnologie en lichtontwerp georganiseerd. Meer info via de activiteiten pagina op deze website.

Leden van Groen Licht Vlaanderen genieten van een vaste korting van 15%. Vanaf 3 deelnemers voor dezelfde opleiding wordt dit 20%. Voor alle andere bedrijven is de korting 10% indien met meer dan 3 deelnemers wordt deelgenoemen aan dezelfde opleiding. Verder is ook de KMO portefeuille steeds van toepassing.

« Terug

Sluiten