Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Introductie

WG Datadelen

WG Datadelen - introductie

CONTEXT

Vanuit verschillende bouw gerelateerde stakeholders en regulerende instanties komt een toenemende vraag naar “luminaire” of armatuur gerelateerde data (assets, product karakteristieken, gedragsdata).

Op internationaal niveau worden in toenemende mate initiatieven genomen inzake standaardisatie (ISO), wet- en regelgeving (ESPR , EPD, EPREL,…).

Ook op nationaal/ regionaal niveau worden verschillende initiatieven/wetgeving gelanceerd waar aanvullende dataformaten uit voortvloeien (TOTEM, EPB, etc.…).

Voorschrijvers worden geconfronteerd met datastromen van verschillende aanbieders waarbij een 1 op 1 vergelijking bij cruciale gedragsdata (UGR, efficiëntie, e.a.) niet altijd mogelijk is.

De veelzijdigheid van led elektronica in combinatie met verschillende aansturingsmogelijkheden maakt klassieke informatiedragers zoals statische hardcopy (papieren) catalogi nog meer obsoleet dan enkele jaren geleden.

GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGING

Deze groeiende vraag naar informatie vanuit de markt zorgt voor een toenemende werkdruk op binnendiensten en buitendiensten bij vele actoren.

Gezien meeste actoren handelen vanuit hun eigen interne systemen en website en er weinig overkoepelende initiatieven/ afspraken/ datastructuren zijn, voelt iedereen dat er veel tijd en energie verloren gaat in de verschillende fases van een verlichtingsproject.

DOEL

Vanuit het geloof dat:

 • De huidige margedruk in de bouwsector er iedereen zal toe verplichten om doorheen onze keten operationele efficiëntie winsten te boeken;
 • Data delen op een meer open, geconcerteerde en transparante manier doorheen de verlichtingscluster heilzaam is voor iedereen (grote of kleine speler);

Geloven wij dat de tijd rijp is om hier stappen vooruit te zetten.

De werkgroep “data delen” heeft als doelstelling om in een digitaliserende en duurzamer wordende bouwsector meerdere verlichtingsactoren (grote en kleine fabrikanten, aanbieders, voorschrijvers en uitvoerende partijen) samen te brengen om in een geest van:

 • Open-mindset;
 • Aansluiting met lokale en internationale initiatieven;
 • Aansluiting met de bredere digitalisatie initiatieven binnen de bouwcluster;
 • Pragmatische praktijkervaring;
 • Toegankelijkheid voor iedereen;

Na te denken en concrete voorstellen uit te werken die moeten uitmonden in een aangenamere en efficiëntere SAMENWERKING doorheen de keten

Hierbij zal gekeken worden naar: 

 • Aansluiting op reeds bestaande internationale best practises en initiatieven
 • Minimum viable information requirement levels definiëren voor de professionele voorschrijvende markt;
  • Mechanische info;
  • Licht-technische info;
  • Licht-optische info;
  • Duurzaamheid info;
  • Legale info;
 • Vastleggen van een algemeen aanvaarde format/layout van een technische fiche met daarop een aantal afbeeldingen en minimale technische eigenschappen;
 • Data transparantie en data integriteit als hoeksteen voor een meer duurzame en gestroomlijnde markt;
 • Beschikbare technologieën/ data distributie modellen die verschillende actoren efficiënter en meer rechtstreeks kunnen laten interageren;
 • Oplossingen om digitale informatiestromen en samenwerking te kanaliseren (oa gebruik van permalinks)

 

ALGEMENE INFORMATIE

 • Start: juni 2024 - Duur: onbepaald
 • Frequentie: fysieke samenkomsten 1/kwartaal + online overleg (indien vereist)
 • Voorzitter: Filip Staelens
 • Coördinator: Catherine Lootens (Groen Licht Vlaanderen)
 • Deelnemers (alfabetisch): to be confirmed
 • BEG (Paul Van Hinsberg, Werner Michiels)
 • Boydens (Kristof Vlaemynck, Jonathon Penn, Mathilde Jesiek)
 • Cebeo (Tuur Defoer)
 • EEG (Sara Lutin)
 • KU Leuven (Catherine Lootens)
 • Orbit (Filip Staelens)
 • PSM Lighting (Saskia Mortier)
 • Techlink / TechBiM (Joris Van Bossche)
 • ThorbiQ (Wim Tas)
 • Trilux – Jan Van Riel

 

 

Sluiten