Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Innovatief Bedrijfsnetwerk Cluster Groen Licht Vlaanderen

Een projectpagina met presentaties, rapporten en documenten is enkel beschikbaar (na inlog) voor medewerkers van toegetreden ledenbedrijven.

Thema van het Innovatief Bedrijfsnetwerk Cluster Groen Licht Vlaanderen

 • Samenwerken rond de digitalisering van verlichting
 • Led Digitale transitie, duurzame geconnecteerde verlichting, human centric lighting, data captatie

Onder het motto ‘Led’s be connected’ werken we samen rond de digitalisering van verlichting.

Het digitaliseren van verlichting is een grote uitdaging voor de verlichtingssector en kan niet zonder hulp van specialisten op het vlak van ict, elektronica, automatisering, … Via digitalisering en het connecteren van verlichting kan een grote toegevoegde waarde en omzetstijging gerealiseerd worden.  De toepassingen en uitdagingen liggen op het vlak van

 • De toenemende aandacht voor de verlichtingskwaliteit van de leef- en werkomgeving.
 • Het personaliseren van de verlichting aangepast aan het zichtvermogen, de leeftijd, het persoonlijke gemoed en de aard van de uit te oefenen activiteit van het individu.
 • De uitbreiding van de functionaliteit van een verlichtingstoestel via sensoren die het meten van temperatuur, aanwezigheid, daglicht, luchtkwaliteit, …mogelijk maakt en het toevoegen van intelligentie.
 • De uitbreiding van de functionaliteit van de complete verlichtingsinstallatie (communicatie, commissioning, …).

Voor wie?

 • Ondernemingen uit de verlichtingssector: producenten van verlichtingstoestellen en sensoren, ontwerpers van verlichtingssystemen, studiebureaus, …
 • Ondernemingen uit de ICT, elektronica en automatiseringssector met toepassingen in de verlichtingssector.

Opportuniteiten

 • Led lichtbronnen zijn gemakkelijk stuurbaar en zelfs variabele spectra en variabele lichtverdelingen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien is er een gestaag dalende prijs van de led en gerelateerde componenten
 • Sensoren van allerlei aard zijn betrouwbaar, nauwkeurig, klein, zuinig, goedkoop en beschikbaar waardoor de extra kost klein wordt in verhouding tot de potentiële meerwaarde;
 • Netwerkconnecties zijn beschikbaar aan minimale kost zodat verregaande integratie via het IoT mogelijk is.

Wat je mag verwachten?

Een multidisciplinaire samenwerking via een open innovatie concept is de enige manier om de economische opportuniteiten te valoriseren omdat het onderwerp de expertise van elke deelsector overstijgt. Om deze transitie te doen slagen en eventueel te versnellen is er nood aan een katalysator en een coach: vzw Groen Licht Vlaanderen neemt deze rol op.

Groen Licht Vlaanderen zal als go-between fungeren zodat bedrijven uit de verlichtingssector enerzijds en de bedrijven uit de ICT, elektronica, automatisering sector anderzijds met elkaar in contact gebracht worden om samenwerkingen te stimuleren.

Hoe pakken we dit aan?

 • Via partnermatching, thematische workshops, gezamenlijke opleidingen, … initiëren en ondersteunen we de samenwerking tussen de verschillende doelgroepen.
 • Via clusterseminaries, white papers, …verruimen we de kennis over technologie en business trends.
 • Met een taskforce wordt een gezamenlijke roadmap opgesteld aan het projectbegin en -einde.
 • We stemmen de innovatietrajecten van de leden af op een snellere en uitgebreidere benutting van de ontwikkeling van het IoT-platform.
 • Via onderzoek en demonstratie van nieuwe businessmodellen willen we de markt ontvankelijk maken voor innovatieve verlichtingssystemen.
 • Internationalisering o.a. via een erkende Europese clusterorganisatie.

Projectgegevens

 • Projectreferentie: IWT.150978 (01/04/2017 – 31/03/2020)
 • Subsidiërende overheid: Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be ),
 • Programma ‘Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN)  - Subsidie: 50%
 • Clustermanagers: Catherine Lootens, Peter Bracke en Wouter Ryckaert

Folder project en aangesloten bedrijven

Een folder van het project en de aangesloten leden vindt u hier.

Projectpagina voor toegetreden ledenbedrijven

Een projectpagina met presentaties, rapporten en documenten is enkel beschikbaar (na inlog) voor medewerkers van toegetreden ledenbedrijven.

Sluiten