Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Projectbeschrijving

Een intranet-pagina voor projectopvolging voor de stuurgroep is beschikbaar na inlog.

Algemeen doel

De meeste nieuwe verlichtingsinstallaties worden uitgerust met ledverlichting. Deze hebben een steeds betere performantie. De energiebesparing én het visueel comfort kunnen verder geoptimaliseerd worden via een performante lichtregeling. En hier is nog veel rond te doen. Als er al regelsystemen geïntegreerd worden, zijn deze vaak niet goed geïnstalleerd of afgesteld, met nefaste gevolgen voor de potentiële energiebesparing en het visueel comfort. ‘Intelligent Lighting systems’ hebben erg veel potentieel. Toch zijn er nog een aantal serieuze uitdagingen. De concrete noden en doelstellingen:

  1. Systeem/componentkeuze: Er is nood aan een neutraal overzicht met pro’s en contra’s van verschillende systemen en met informatie over ‘wat waar toe te passen?’;
  2. Installatie, afregeling en opvolging (commissioning): voorschrijvers voorzien meestal geen of te weinig tijd voor een goede afstelling én nazorg via opvolging (commissioning);
  3. Integratie in ruimer geheel (gebouwbeheerssysteem, IoT, smart lighting,...): meer en meer regelsystemen worden geïntegreerd in een ruimer geheel. Behalve met verlichting krijgt de doelgroep dus ook te maken met de wereld van IT en andere installaties. Een houvast is nodig.

Voor installateurs, architecten en studiebureaus zijn dit stuk voor stuk ware uitdagingen. Deze partijen vormen dan ook de doelgroep van deze projectaanvraag. 

Concrete doelstellingen

Doelstelling is het scheppen van duidelijkheid rond regel- en stuurmogelijkheden voor verlichting en de effectieve toepassing ervan (incl. de installatie, integratie, inregeling, opvolging,…). Het belang van commissioning wordt aangetoond, evenals de meerwaarde van bijkomende functionaliteiten, integratie,… Activiteiten situeren zich op verschillende vlakken: a) initiatieven waar we rechtstreeks interactie aangaan met de doelgroep (workshops, rondetafels, 1-op-1 acties), b) directe kennisverspreiding via infoavonden en lezingen in samenwerking met groothandels, c) kennisverspreiding via video’s en een digitaal, interactief, e-learning platform.

Uitvoering (okt 2018-sept 2020)

Het project wordt uitgevoerd in de periode oktober 2018 t.e.m. september 2020 door:

  • Tecnolec (Volta) - 1 VTE
  • WTCB (Labo Licht) - 0.5 VTE
  • Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven, campus Gent) - 0.5 VTE

Financiering

Het project wordt 80% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en is van het type VIS-trajecten. 

VIS-trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI). 

VIS-trajecten hebben als doel om bewezen innovaties in te burgeren bij een ruimere groep van innovatievolgers. Ontdek hier de 8 gesteunde projecten 2017-2018.

Projectdocumenten voor de kerngroep

Een intranet-pagina voor projectopvolging voor de kerngroep is beschikbaar na inlog.

Sluiten