Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Projectoproep "Verlichting 360°"

Cluster Groen Licht Vlaanderen met haar 80 aangesloten organisaties dient samen met KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie, WTCB en VOLTA een subsidiedossier in bij VLAIO rond het thema ‘Kwalitatieve en gebruikersgerichte verlichting vereist integrale aanpak’.

Projectaanvraag ‘Integrale verlichting - Kwalitatieve verlichting een noodzaak’

Licht kan niet meer als een losstaand gegeven gezien worden in een gebouw (zowel invloed licht op mens, verlichting als backbone voor sensoren in intelligente gebouwen, interactie met zonbeheersing) en een integrale aanpak is aanbevolen. Er komt meer aandacht voor de welvaartsaandoeningen en het effect van gebouwen hierin op het welzijn van de werknemers, patiënten, rusthuisbewoners en anderen. Maar licht en verlichting heeft zich recent vaak beperkt tot één parameter aan een zo laag mogelijke totale kost (installatie én energiekost over 5 jaar). Dit leidde zelden tot optimale resultaten: minder visueel comfort, minder welzijn, minder energiebesparing, korte gebruiksduur, verschraling in het aanbod van oplossingen. De besparing op de energiekosten van verlichting blijft geen drijvende kracht in de nabije toekomst. De focus op de totaaleffecten van licht - economisch, ecologisch, welzijn, architectuur - is een opportuniteit voor de bedrijven, indien deze de nieuwe kennis over de effecten van licht benutten en efficiënt kunnen omzetten naar de praktijk in het voordeel van de gebruikers.

Er is een evolutie nodig van een productgerichte aanpak naar gebruikersgerichte geïntegreerde lichtoplossingen. Evenwel wordt het ontwerpen van een verlichtingsinstallatie veel complexer: het is immers niet meer het product maar het volledig ontwerp dat bepalend zal zijn of de juiste invloed bekomen wordt op zowel visuele, biologische, emotionele en cognitieve aspecten. Daglicht correct binnen brengen gecombineerd met een doordacht verlichtingsplan en juiste sturing zijn essentieel en bieden enorme troeven voor onze bedrijven. De lichtsensoren, lichtsturing, type verlichtingstoestellen en plaatsing in de ruimte hebben een sterke interactie en zullen in een integraal lichtontwerp beduidend verschillen van de huidige oplossingen. Lichtontwerp wordt een dienstverlening en dit biedt opnieuw kansen voor onze Vlaamse (en Europese) bedrijven om een toegevoegde waarde te creëren die deze van energiebesparing ver overtreffen. Andere business modellen kunnen dit faciliteren en zijn een meerwaarde naar circulariteit. Dat vergt een integrale aanpak van verlichting.

Projectconsortium

Het projectconsortium zou bestaan uit:

 1. Uitvoerders
  • KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie & Groen Licht Vlaanderen vzw: Catherine Lootens en Wouter Ryckaert
  • WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)
  • VOLTA (Kenniscentrum voor de Elektro-installateur
 2. Consortium van bedrijven en organisaties
  • Verlichtingsbedrijven: integrale toepassingen ontwerpen – meten – ander type toestellen (pendel bv) – visueel comfort – optimale spectra 
  • Bedrijven die sturingssystemen ontwikkelen en verkopen
  • Preventieadviseurs en ergonomen: klankbord van de gebruiker betreffende welzijn
  • Studiebureaus en voorschrijvers
  • Eindgebruikers: bv woonzorgcentra, ziekenhuizen, steden –en gemeenten, OVED,…

De hele waardeketen dient te worden betrokken, en daarenboven is er ook kennisuitwisseling en interactie nodig met de overheden, kenniscentra en eindgebruikers.

Toetredingsvoorwaarden

Aanvraag kan maar goedgekeurd worden als er voldoende draagvlak is van de ondernemingen.

Steun ons projectvoorstel bij VLAIO via het invullen van de intentieverklaring. Geef aan waarom dit project nuttig is en geef eventuele verlichtingsgerelateerde projecten/problemen aan waar jullie ondersteuning wensen.

Sluiten