Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Competentieprognose Verlichtingssector 2017-2017 (ESF)

Dit project wordt gesubsidieerd door ESF-Vlaanderen. Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

Een projectpagina met presentaties, rapporten en documenten voor de stuurgroepleden is beschikbaar na inlog.

Wat is een competentieprognose van het ESF?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.

Op basis van studiebezoeken in het Europese project VLAMT in het kader van het OP 2007 - 2013 werd een concept ontwikkeld op maat van de Vlaamse context dat in deze oproep toegepast wordt. Promotoren dienen projectvoorstellen in voor de uitvoering van een strategische prognose over toekomstige competentienoden. Bij het uitschrijven van een projectvoorstel en de onderzoeksaanpak houden zij rekening met het uitgewerkte concept voor voorspellend onderzoek voor Vlaanderen en de bijhorende handleiding.
De prognose die in het project ontwikkeld wordt, geeft een zicht op de veranderingen op vlak van jobs en vaardigheden die verwacht worden in de cluster, het bedrijfsnetwerk of het onderzoekscentrum.

Competentieprognose voor de verlichtingssector

De verlichtingssector is ook na de transitie naar ledverlichting nog steeds in (r)evolutie. De digitalisering en informatisering zorgen voor een uitbreiding van de  functionaliteit van een verlichtingstoestel. Een verlichtingstoestel moet meer doen dan enkel licht produceren. Het toestel van de toekomst zal een aantal sensoren (temperatuur, camera, aanwezigheid, daglicht, monitoring luchtkwaliteit, . . .) en voldoende (future-proof) intelligentie bevatten. Intelligentie die gebruikt kan worden voor communicatie, commissioning, predictive maintenance,...Ook is er duidelijk een toenemende aandacht voor de verlichtingskwaliteit van de leef- en werkomgeving. Er is ook voortschrijdend inzicht in de rol van verlichting op productiviteit en welbevinden (Human Centric Lighting) met extra opportuniteiten.  We zien ook nieuwe businessmodellen  ontstaan waarbij verlichting als service in plaats van als product vermarkt wordt (via bv. ESCO?s), waardoor meer kwalitatieve totaaloplossingen geïnstalleerd kunnen worden.Samenvattend: ?The right light, at the right place, at the right time for each and everyone?: de juiste hoeveelheid licht afhankelijk van het tijdstip en de externe condities (o.a. hoeveelheid daglicht) zorgen voor een beter welzijn, extra energiebesparing en meer comfort en dit alles opent dan ook heel wat nieuwe mogelijkheden tot het creëren van toegevoegde waarde voor geconnecteerde verlichtingstoestellen.Vlaanderen telt heel veel ondernemingen die actief zijn in de verlichtingssector. Deze bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt personeel, ook omdat de vereiste competenties veranderen. Met deze competentieprognose wil vzw Groen Licht Vlaanderen (uitvoerder van het Innovatief Bedrijfsnetwerk Cluster Groen Licht Vlaanderen) de verlichtingssector ondersteunen om ook in de toekomst sterk te staan zowel in Vlaanderen als wereldwijd

Acties in de periode 1 november 2017 - 31 januari 2019

  • rapportering over desk research én
  • rapportering over de workshop én
  • rapportering over de bedrijfsbezoeken én
  • rapportering over analyse van het opleidingsaanbod én
  • een verslag van de evoluties in competentienoden én
  • een actieplan op basis van de competentieprognose én
  • een gemotiveerd advies van het adviescomité over de resultaten van het project én
  • een engagementsverklaring van partners die mee het actieplan zullen vorm geven in de toekomst

Uitvoering

De uitvoering van de competentieprognose gebeurt door Mpiris onder leiding van Dhr. Johan Desseyn en Mevr. Katty Kochman.

Financiering

Het project wordt 100% gesubsidieerd door het ESF. Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op 74.939,23 euro. Het Europees Sectorfonds (ESF) draagt 40% (29.975,69 euro) bij, het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) draagt de overige 60% (44.963,54 euro).

Sluiten