Sprekers bij Conceptueel lichtontwerp, methodiek en praktijkvoorbeelden

Conceptueel lichtontwerp, methodiek en praktijkvoorbeelden

Over de sprekers

  1. Sabine De Schutter

    Sabine De Schutter

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

De deelnemers moeten zichzelf inschrijven. Indien niet mogelijk, neem contact op met ons +32 9 265 87 13 of Catherine.Lootens@kuleuven.be. 

Praktische info

  • Duur: één namiddag
  • Plaats: Technologiecampus Gent
  • Voorwaarde deelname: lid bij AINB of NAV
  • Maximum aantal deelnemers: 35

Kostprijs: €200 (vrij van BTW), inclusief syllabus en catering. 
Volgende kortingen zijn van toepassing:

  • 10% korting vanaf 3 personen van hetzelfde bedrijf

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure.

Deel met anderen

Sluiten