Over Kick-Off Cluster Groen Licht Vlaanderen

Kick-Off Cluster Groen Licht Vlaanderen

Tijdens de kick-Off die zal doorgaan op maandag 3 april vanaf 13.30u in het Havenhuis te Antwerpen, zal de volledige waardeketen verlichting voor het eerst kennismaken met de nieuwe gesprekspartners uit de IoT, elektronica, ICT en automatiserings-, en verlichtingswereld.

THEMA

Het digitaliseren van verlichting is een grote uitdaging voor de verlichtingssector en kan niet zonder hulp van specialisten op het vlak van ict, elektronica, automatisering, … Via digitalisering en het connecteren van verlichting kan een grote toegevoegde waarde en omzetstijging gerealiseerd worden.

Een multidisciplinaire samenwerking via een open innovatie concept is de enige manier om de economische opportuniteiten te valoriseren omdat het onderwerp de expertise van elke deelsector overstijgt. Om deze transitie te doen slagen en eventueel te versnellen is er nood aan een katalysator en een coach: vzw Groen Licht Vlaanderen neemt deze rol op.

ORGANISATOR

Het evenement wordt georganiseerd door vzw Groen Licht Vlaanderen.  Groen Licht Vlaanderen is gegroeid in de schoot van het Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven Technologiecampus Gent) als Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bouwde sinds 2004 stelselmatig uit tot een volwassen verlichtingscluster van meer dan 70 aangesloten organisaties. Tegelijkertijd met de start van het innovatief bedrijfsnetwerk wordt de cluster omgevormd tot een vzw. De vereniging wenst de kennis inzake verlichting bij bedrijven te verhogen en samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren Binnen de raad van bestuur nemen KU Leuven en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een structurele rol in, aangevuld met een afvaardiging van de bedrijfswereld.

PERSBERICHT

Innovatief Bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen van start!: http://iiw.kuleuven.be/nieuws/groen-licht-vlaanderen

Programma van Kick-Off Cluster Groen Licht Vlaanderen

Deel met anderen

Sluiten