Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Over Human Centric Lighting

Human Centric Lighting

Opleiding 'Human Centric Lighting'

Een initiatief van KU Leuven/ Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen

Deze opleiding geeft een up-to-date en allesomvattend overzicht van de kennis van de effecten van licht voor mensen. Het onderzoeksveld is heel breed en divers waardoor een overzicht niet kort en bondig is en daarom zelden aangeboden wordt. Enkele deelaspecten komen vaker in beeld, maar worden vaak oppervlakkig overgebracht en riskeren een foutieve interpretatie. Er wordt in de opleiding aandacht besteed aan de correcte weergave van de huidige kennis van de verschillende deelaspecten. Daarenboven wordt ook aandacht besteed aan hoe deze deelaspecten elkaar beïnvloeden, waardoor het resultaat verschillend is van de som van de delen.

Quotes van de cursisten van de 1ste editie (aug. 2017):

  • Nieuwe informatie, heel veel bijgeleerd. Dit moet meer bekend worden.
  • De volledige wetenschappelijke onderbouwing, en daarmee het complete beeld van wat HCL daadwerkelijk is.
  • Verduidelijking van sommige tegenstrijdigheden in de markt.
  • Je krijgt sowieso ‘stof tot nadenken’ mee, los van de ‘zuivere kennis’ die werd bijgebracht.
  • De opleiding had heel wat diepgang. Goede research!
  • Veel nieuwe zaken geleerd!
  • Info vanuit wetenschappelijk oogpunt.
  • Recent onderzoek is degelijk geïntegreerd.

Organisatoren

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de inrichters KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen binnen het project Innovatief Bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen (IWT.150978)

Programma van Human Centric Lighting - 25/04/2018 - Gentbrugge

Op woensdag 25 april:
9:30 - 16:30 Human Centric Lighting Door Peter Bracke

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Normaal Tarief: €350 (vrij van BTW)

(Leden Groen Licht Vlaanderen genieten van een korting van 40%)

Een bedrijf dat zich engageert voor het project 'Human Centric Lighting: hype of toekomst' ontvangt bij goedkeuring van het project vouchers (aan het normaal tarief) ter waarde van het cofinancieringsbedrag voor de opleidingen gelinkt aan Human Centric Lighting. Dit geldt ook reeds voor de opleiding 'Human Centric Lighting' die zal doorgaan op 25/4/2018.
Het cofinancieringsbedrag kan u dus terugverdienen door uw werknemers opleiding te laten volgen

Deel met anderen

Sluiten