Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Programma van Human Centric Lighting

Human Centric Lighting

Programma van Human Centric Lighting

Op dinsdag 25 april:
9:30 - 10:30 Human Centric Lighting
 1. Van 9:30 tot 10:30

  Human Centric Lighting

  Doelstelling en Aanpak

  Via verscheidene effecten heeft licht een grote impact op de activiteiten en het welzijn van de mens. Human Centric Lighting houdt rekening met al deze visuele en niet-visuele effecten van licht op fysieke en mentale processen en zoekt een betere balans tussen enerzijds de effecten van licht op functioneren + welzijn en anderzijds het energieverbruik en de totale kost.

  Deze opleiding geeft een up-to-date en allesomvattend overzicht van de kennis van de effecten van licht voor mensen. Het onderzoeksveld is heel breed en divers waardoor een overzicht niet kort en bondig is en daarom zelden aangeboden wordt. Enkele deelaspecten komen vaker in beeld, maar worden vaak oppervlakkig overgebracht en riskeren een foutieve interpretatie. Er wordt in de opleiding aandacht besteed aan de correcte weergave van de huidige kennis van de verschillende deelaspecten. Daarenboven wordt ook aandacht besteed aan hoe deze deelaspecten elkaar beïnvloeden, waardoor het resultaat verschillend is van de som van de delen.

  Er wordt ingegaan op de omzetting van deze kennis in innovatieve verlichtingsproducten, verlichtingssystemen, lichtontwerpen, scenes en scenario’s om het welzijn in onze moderne leefomgeving te verbeteren.

  Leer de antwoorden op volgende vragen:

  • Welke kleurtemperatuur heeft de voorkeur? Is dit afhankelijk van tijdstip en taak?
  • Welke kleurweergave geniet de voorkeur? Kan dit uitgedrukt worden in meetgrootheden?
  • Wat is de voorkeur voor de verlichtingscondities van plafond en muren?
  • Heeft persoonlijke controle van de verlichtingscondities nut?
  • Welke impact heeft dit op de beleving van de ruimte, op het welzijn en op de productiviteit?
  • Wat is het circadiaan ritme? Hoe kan je dit versterken of verstoren met licht?
  • Waarom zijn de verlichtingscondities in de voormiddag zo belangrijk?
  • Daalt de slaapkwaliteit door het gebruik van tablets en smartphones voor het slapengaan?
  • Kunnen analytisch denken, concentratie en schoolresultaten verbeteren met andere verlichtingscondities?
  • Wat is de impact op alertheid en vitaliteit?
  • Wijzigen de effecten als we ouder worden?
  • Waarom is Human Centric Lighting belangrijk in ouderzorg?
  • Kan het groter aandeel borstkankers bij nachtploegwerkers vermeden worden?
  • Kunnen sportprestaties beïnvloed worden?
  • Is het aandeel blauw licht van belang of is de spectrale gevoeligheid anders? Hoe het spectrum tunen?
  • Hoe kan dit geïmplementeerd worden in een verlichtingsontwerp?
  • Hoe kan dit correct gemeten worden?
  • Waarom is de Lighting Research Center (van RPI) van oordeel dat Europese normen (vb. DIN SPEC 67600 en DIN 5031-10) onvoldoende correct zijn om te gebruiken?
  • Waarom is anderzijds ook de alternatieve CS-metriek van het Lighting Research Center niet voldoende correct?

  Deze opleiding is het resultaat van de kennis die verworven is door de deelname van Groen Licht Vlaanderen aan het Europese SSL-erate project. In dit project hebben enkele van de beste Europese specialisten de bestaande onderzoeksresultaten verzameld en onderling geëvalueerd. In groep zijn ze tot gevalideerde conclusies gekomen. De verlichtingsclusters hebben geëxperimenteerd hoe deze gevalideerde kennis kon omgezet worden in verlichtingsinstallaties in onder andere scholen, rusthuizen en ziekenhuizen. Hieruit zijn een aantal vragen ontstaan naar ontbrekende kennis, naar correcte vertaling van labocondities naar realistische lichtontwerpen en naar in situ evaluatie van de effecten. De uitgebreide interactie tussen de verlichtingsspecialisten enerzijds en de specialisten van chronobiologie, slaap, licht & gezondheid anderzijds was een unieke gelegenheid om uitgebreid kennis uit te wisselen en zich te verdiepen en te bekwamen in de materie, ook via implementatie experimenten.

  Meer info: http://lightingforpeople.eu/

  Praktische info

  • Datum: vrijdag 25/8/2017
  • van 9u30 tot 16u00 – er is een broodjeslunch voorzien
  • Plaats: Technologiecampus Aalst van KU Leuven - Kwalestraat 154, 9320 Aalst-Nieuwerkerken
  • Bereikbaarheid: www.iiw.kuleuven.be/aalst/contact
  • Kostprijs: €350 (vrij van BTW) voor niet-leden en €200 (vrij van BTW) voor leden, inclusief catering.
  • Extra kortingen zijn van toepassing:
   • 20% korting bij 3 of meer personen van hetzelfde bedrijf

   

  Betaling via kmo-portefeuille

  Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten