Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Over Specialisatiecursus Verlichting 2022-2023 - opleiding 'Verlichtingsdeskundige'

Specialisatiecursus Verlichting 2022-2023 - opleiding 'Verlichtingsdeskundige'

Specialisatiecursus Verlichting 2022/2023 - opleiding verlichtingsdeskundige  (met optie tot KU Leuven getuigschrift)

Een initiatief van KU Leuven / Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen

Programma

Het programma bestaat uit drie modules. Elke module omvat een aantal sessies. In totaal zijn er 18 (+1 optionele) sessies, verdeeld over twee semesters; in totaal komt dit neer op 101 (+6) contacturen.

 • Module 1: Ken je Klassiekers – Ken je Basis (9 sessies - 43u)
 • Module 2: Verlichtingsontwerp (9 sessies - 43u)
 • Module 3: Opdracht (in groep) + presentatie + examen, met als doel het behalen van het KU Leuven getuigschrift Verlichtingsdeskundige (15u)

De opleiding start op maandag 12 september 2022 om 13.30u en de lessen lopen tot mei 2023. De sessies vinden meestal plaats op maandagnamiddag tussen 13.30u en 19.00u en worden opgesplitst in drie leseenheden van 1u30, met daartussen koffiepauzes en worden meestal afgerond met een broodjeslunch. Voor bepaalde sessies wordt een volledige dag gereserveerd van 9.30u tot 16.30u met een totaal van 6 lesuren en een broodjeslunch op de middag. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties. Bij bedrijfsbezoeken kunnen de aanvangs- en eindtijden en dus de totale duur van het bezoek variëren. Er worden 2 dagen ingepland als inhaalmoment (enkel indien van toepassing): 09/01/2023 en 22/05/2023. Voor het behalen van het KU Leuven getuigschrift (module 3) wordt de (groeps-)opdracht voorgesteld op een afgesproken datum, waarna direct ook het examen volgt. Het programma werd opgemaakt onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

U vindt hier de download van het programma met de volledige agenda.

De meeste lesgevers maken deel uit van de onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven of zijn betrokken bij de werking van Groen Licht Vlaanderen vzw

Doelgroep

De cursus richt zich tot (interieur-) architecten, lichtontwerpers, productontwikkelaars, voorschrijvers, elektro-installateurs, integratoren, verkopers en gebruikers van verlichtingsinstallaties en randapparatuur, alsook energie-, milieu- en preventieadviseurs, gebouwbeheerders, Maintenance- en Facility Managers, energie- deskundigen en verslaggevers. Iedereen binnen de waardeketen die professioneel actief is met verlichting heeft dus baat bij het volgen van deze opleiding. De klemtoon ligt op binnenverlichting, maar buitenverlichting en noodverlichting komen ook aan bod. Lichtontwerp wordt benaderd zowel vanuit een functioneel als vanuit een conceptueel aspect. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden, maar deze Specialisatiecursus Verlichting richt zich vooral tot houders van een Professionele Bachelor of een Master diploma.   

Randvoorwaarden

 • Module 1 kan afzonderlijk worden gevolgd.
 • Module 2 kan enkel gevolgd worden in combinatie met module 1.
 • Module 3 (enkel na modules 1 + 2) omvat het uitvoeren en presenteren van een (groeps-)opdracht en heeft als doel het behalen van het KU Leuven getuigschrift 'Verlichtingskundige' na het het slagen in het examen.

Zonder getuigschrift

Elke cursist die regelmatig de sessies van modules 1 en 2 heeft bijgewoond, ontvangt na afloop een attest van deelname met vermelding van de bijgewoonde sessies (% aanwezigheid). Cursisten die sessies DIALux evo gevolgd hebben krijgen een attest van DIAL. Lesgever Wouter Ryckaert is officiële DIALux evo trainer in Vlaanderen.

Met getuigschrift

De cursist die alle modules op regelmatige basis gevolgd heeft (minimale aanwezigheidsratio van 80%), en tevens de opdracht (eindwerk) al dan niet via groepswerk succesvol heeft afgerond, krijgt nadien ook de mogelijkheid een examen af te leggen (meestal in juni). Indien de cursist als KU Leuven student was ingeschreven levert dat bij een succesvol examen het KU Leuven getuigschrift 'Verlichtingsdeskundige' op. Het beoordelingsreglement staat gepubliceerd op de website van KU Leuven Permanente vorming bij Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW).

Inschrijvingsgeld

De cursus is modulair opgebouwd. Het inschrijvingsgeld bedraagt:

Module 1 Volledige cursus zonder getuigschrift
Volledige cursus met getuigschrift
Inschrijvingsgeld € 1.800 € 3.000 € 3.250 (+ €115,80 inschrijving KU Leuven)

In de prijs (vrij van BTW) zijn begrepen: deelname aan de sessies, digitale cursusteksten en/of hand-outs en catering. Verplaatsingen bij bedrijfsbezoeken zijn niet inbegrepen.

Betaling via KMO-portefeuille wordt geaccepteerd (zie verder).

Verder worden volgende kortingen gehanteerd:

 • 10% korting (vanaf 3 personen ingeschreven vanuit eenzelfde bedrijf)
 • 15% korting (als lid van Groen Licht Vlaanderen)
 • 20% korting (als lid Groen Licht Vlaanderen en vanaf 3 personen ingeschreven)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure

Inrichters

De Specialisatiecursus Verlichting - opleiding Verlichtingsdeskundige wordt ingericht in een samenwerking tussen het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen. De meeste sessies van de Specialisatiecursus Verlichting gaan door op de Technologiecampus Gent van KU Leuven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent. De praktijksessies gaan door in het Laboratorium voor Lichttechnologie, op hetzelfde adres. Op de campus zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Meer informatie over de bereikbaarheid van de Technologiecampus Gent is terug te vinden via de contacpagina op de website van de campus.

Wanneer men zich  inschrijft voor deze opleiding wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om de alumni verder te benaderen alsook om u op de hoogte te brengen van toekomstige verlichting gerelateerde opleidingen en evenementen. De organisatoren delen geen informatie met derden binnen of buiten de KU Leuven of buiten vzw Groen Licht Vlaanderen tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd. Elke cursist heeft het recht om via de geëigende procedure van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen inzage, correctie en in voorkomend geval het wissen van gegevens aan te vragen.

De opleiding is als permanente vorming opgenomen in de agenda KU Leuven.

KU Leuven_LvL_GLV.jpg

Programma van Specialisatiecursus Verlichting 2022-2023 - opleiding 'Verlichtingsdeskundige'

Dag 1, maandag 12 september
13:30 - 19:00 Module 1 - les 1: Introductie - Verlichting op de werkplek Door Wouter Ryckaert
Dag 2, maandag 26 september
9:30 - 16:30 Module 1 - les 2: Ken je klassiekers: basisgrootheden verlichting Door Wouter Ryckaert
Dag 3, maandag 10 oktober
13:30 - 19:00 Module 1 - les 3: Kleur (be)kennen – deel 1 Door Frédéric Leloup
Dag 4, maandag 24 oktober
13:30 - 19:00 Module 1 - les 4: Kleur (be)kennen – deel 2 + meten van licht (theorie) Door Frédéric Leloup
Dag 5, maandag 7 november
13:00 - 17:00 Module 1 - les 5: Bezoek aan Lighting Application Centre (LAC) – High Tech Campus Eindhoven
Dag 6, maandag 14 november
13:30 - 19:00 Module 1 - les 6: Meten van licht en kleur. Praktijk 1 Door Frédéric Leloup, Jan Audenaert
Dag 7, maandag 28 november
13:30 - 19:00 Module 1 - les 7: Meten van licht en kleur. Praktijk 2 Door Frédéric Leloup, Jan Audenaert
Dag 8, maandag 5 december
10:00 - 16:30 Module 1 - les 8: Licht, visueel comfort en welzijn, Wat is Human Centric Lighting? Hoe daglicht benutten? Door Martijn Vyncke, Roel Daneels
Dag 9, maandag 19 december
10:00 - 16:30 Module 1 - les 9: Let’s use leds! Led basics* Door Youri Meuret
Dag 10, maandag 16 januari
9:30 - 16:30 Optioneel : Elektriciteit (voor alle deelnemers M1 en/of 2) Door Wouter Ryckaert
Dag 11, maandag 30 januari
13:30 - 19:00 Module 2 - les 1: Lichtregelsystemen Door Wouter Wissink
Dag 12, maandag 13 februari
13:30 - 19:00 Module 2 - les 2: Basis DALI (+ KNX gateway, Casambi en GBS) Door Cédric Genbrugge
Dag 13, maandag 27 februari
9:30 - 16:30 Module 2 - les 3: Binnenverlichting – Functioneel ontwerp en DIALux evo (dag 1) Door Wouter Ryckaert, Roel Daneels
Dag 14, maandag 13 maart
9:30 - 16:30 Module 2 - les 4: Binnenverlichting – Functioneel ontwerp en DIALux evo (dag 2) Door Wouter Ryckaert, Roel Daneels
Dag 15, maandag 20 maart
15:00 - 21:00 Module 2 - les 5: Buitenverlichting – incl. geleide stadswandeling ‘stadsverlichting Gent’ Door Tom Heymans, Bart Peeters
Dag 16, maandag 27 maart
13:30 - 19:00 Module 2 - les 6: Conceptueel lichtontwerp, methodiek en praktijkvoorbeelden Door Sabine De Schutter
Dag 17, maandag 17 april
10:30 - 16:30 Module 2 - les 7: Noodverlichting: Technologie, normen, wetgeving, lichtontwerp
Dag 18, maandag 24 april
13:30 - 18:00 Module 2 - les 8: Verlichting – Regelgeving, wetgeving en normalisatie Door Catherine Lootens
Dag 19, maandag 8 mei
13:30 - 19:00 Module 2 - les 9: Hoe conceptueel lichtontwerp realiseren – verlichting voor kunst en erfgoed + praktijk bezoek Door Chris Pype
Dag 20, maandag 19 juni
9:30 - 16:30 Module 3 - les 1 : Voorstelling (groeps-)opdracht + examen Door Catherine Lootens, Wouter Ryckaert, Frédéric Leloup

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

De cursisten dienen zichzelf inschrijven. Bij problemen: neem contact op met Catherine Lootens via +32(0)92658713 of info@groenlichtvlaanderen.be

Volgende kortingen zijn van toepassing:

 • 10% korting (vanaf 3 personen ingeschreven vanuit eenzelfde bedrijf)
 • 15% korting (als lid van Groen Licht Vlaanderen)
 • 20% korting (als lid Groen Licht Vlaanderen en vanaf 3 personen ingeschreven)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is. Via de VLAIO website vindt u meer uitleg over de procedure.

Sluiten