Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Human Centric Lighting: hype of toekomst? (dec. 2018-nov.2020)

Een projectpagina met presentaties, rapporten en documenten voor de begeleidingsgroep (=betalende organisaties) is beschikbaar na inlog.

RESULTATEN: na afloop van het project is in november 2020 een praktische gids samengesteld: "Human Centric Lighting - mogelijkheden benutten of passief afwachten?"

Licht en Welzijn – Mogelijkheden benutten of passief afwachten?

Sinds een aantal jaren groeit de aandacht voor de impact van daglicht en verlichting op het welzijn van de gebruiker. Heel wat effecten werden ondertussen al gedocumenteerd en verschillende instanties zetten wel degelijk de stap naar Human Centric Lighting.

We zien dat er enerzijds hordes zijn voor de implementatie: gebrek aan ervaring, eenvoudige ontwerptools en (praktische) kennis. Anderzijds zijn er ook nog hordes te nemen in het beslissingsproces zoals ondersteuning en correcte informatie op maat voor de verschillende stakeholders. Er dus nog werk aan business development[1]. Bovendien wordt welzijn summier vermeld in de normering (o.a. OSH legislation), maar staan er geen eisen tegenover. Zowel de welzijnswet als de Europese normen stellen vandaag nog in hoofdzaak taakzichtbaarheid en het reduceren van risico’s voorop. De effectiviteit van human centric lighting wordt nogal snel in vraag gesteld, de kans op foutieve adviezen via marketing opportunisten is groot en de return on investment is bovendien (nog) moeilijk kwantificeerbaar. Dit zijn struikelblokken en daarom zal nog vaak de kostprijs primeren in het beslissingsproces ten nadele van het welzijn.

Ook wordt de term Human Centric Lighting te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich echt bewust is van wat het inhoudt. Het is ook enorm complex. Er zijn zoveel verschillende aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden dat een kwalitatieve implementatie enorm veel kennis en voorbereiding vraagt.

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving. Je kan Human Centric Lighting dus niet zomaar tot een eenvoudige formule reduceren.[1] Business development is defined as the tasks and processes concerning analytical preparation of potential growth opportunities, and the support and monitoring of the implementation of growth opportunities, but does not include decisions on strategy and implementation of growth opportunities

Sluiten