Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Inschrijven voor Opleiding 'NBN EN12464-1 (2021) gewijzigd' - 10/11/2021 (Gent)

Opleiding 'NBN EN12464-1 (2021) gewijzigd' - 10/11/2021 (Gent)

Hulp nodig?

De deelnemers voor de opleiding dienen zichzelf in te schrijven. Indien niet mogelijk, neem contact op via info@groenlichtvlaanderen.be

Lesgevers: Wouter Ryckaert

Locatie: KU Leuven Technologiecampus Gent

Contact:  Catherine.Lootens@kuleuven.be of 09 265 87 13. Wouter.Ryckaert@kuleuven.be of 09 331 66 84.

Kostprijs: €200 (vrij van BTW), inclusief syllabus en catering. Gratis deelname voor 1 personeelslid bij leden Groen Licht Vlaanderen.

Volgende kortingen zijn van toepassing:

  • 15% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen
  • 20% korting als lid van vzw Groen Licht Vlaanderen en meer dan 2 personen ingeschreven
  • 10% korting bij meer dan 2 personen van hetzelfde bedrijf (ook voor niet-leden van vzw Groen Licht Vlaanderen)

Betaling via kmo-portefeuille

Cursisten kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer men zich inschrijft voor dit evenement/deze opleiding wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om u als alumnus verder te benaderen (b.v. via nieuwsbrief van vzw Groen Licht Vlaanderen, typisch 4-6 keer per jaar - uitschrijven kan altijd). De organisatoren (KU Leuven Technologiecampus Gent, Postuniversitair Centrum en vzw Groen Licht Vlaanderen) delen geen informatie met derden binnen of buiten de KU Leuven of buiten vzw Groen Licht Vlaanderen tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd. U heeft het recht om via de geëigende procedure van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen inzage, correctie en in voorkomend geval het wissen van gegevens te vragen.

Sluiten