Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Waarvoor staat GLV?

Om voormelde doelstellingen te realiseren zal de vereniging onder meer volgende activiteiten bewerkstelligen en coördineren:

  • als contactpunt fungeren naar overheden en organisaties toe
  • de verlichtingscluster vertegenwoordigen in binnen- en buitenland
  • detecteren van gemeenschappelijke noden en opportuniteiten
  • organiseren van partnermatching en initiëren van samenwerking op allerlei vlakken
  • initiëren en coördineren van demonstratieprojecten en user testing
  • bottum-up, ondernemings-gedreven (onderzoeks)projecten met kennisinstellingen introduceren
  • opbouw van kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, tools, methodes of diensten realiseren
  • Vraag gedreven onderzoeksprojecten steunen, initiëren en/of beheren

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Sluiten